Privacy statement

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u KICK Automatisering B.V. en Microsup Maatwerk B.V. – met hoofdzetel te Industrieterrein Forepark, Oder 12-14 2491 DC Den Haag, en inschrijfnummer 27199576 in de Kamer van Koophandel (hierna KICK-ICT genoemd) – toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar info@kick-ict.nl.

KICK-ICT kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen kan KICK-ICT hiervoor ook beroep doen op derde partijen.

KICK-ICT blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn kan KICK-ICT uw naam, mailadres en interesses ook delen met Hewlett-Packard Nederland BV, met hoofdzetel gevestigd te Stroombaan 16, 1181 Amstelveen, waarmee KICK-ICT een partnerovereenkomst heeft.

U kan zich bij klachten steeds wenden tot info@kick-ict.nl of bij de toezichthoudende overheid: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

U dient dit privacy statement ter aanvulling te beschouwen van het algemene privacybeleid zoals beschreven op https://www.kick-ict.nl/wp-content/uploads/2018/03/privacyverklaring_website.pdf

Privacy Statement